190117. Luna kommer att paras nu i slutet av Januari🐕om allt går bra blir det gula samt svarta valpar leveransklara i slutet av Maj♥️

Shakira BIR-BIS valp SSRK/Rättvik Både Lördag-Söndag♥️🐕🌺

<p>&lt;p&gt;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;V&amp;amp;amp;amp;auml;lkomna till v&amp;amp;amp;amp;aring;r lilla Kennel i Dalarna...&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Leila Jaxg&amp;amp;amp;amp;aring;rd Holmtj&amp;amp;amp;amp;auml;rn 3&amp;amp;amp;amp;nbsp; 78199 Idkerberget &amp;amp;amp;amp;nbsp; 073-9636726&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;a href="mailto:leilajaxgaard@hotmail.com"&amp;amp;amp;gt;leilajaxgaard@hotmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;amp;nbsp; gamla hemsidan. www.countrylooks.se&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;a href="//www.countrylookskennel.se"&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/p&gt;</p>